Via Afrika Geography Grade 10 Teacher’s Guide

1. The series was written to be aligned with CAPS.
2. A possible work schedule has been included.
3. Each topic starts with an overview of what is taught, and the resources you need.
4. There is advice on pace-setting to assist you in completing all the work for the year on time.
5. Advice on how to introduce concepts and scaffold learning is given for every topic.
6. All the answers have been given to save you time doing the exercises yourself.
7. Also included are a full-colour poster and a CD filled with resources to assist you in your teaching and assessment. See the inside front cover.

Via Afrika Geography Grade 10 Learner’s Book

Each book is divided into terms or sections and starts with a beautiful picture to provoke thought, and to enjoy.
Each topic begins with an overview to give an idea of what the learner will be learning about. They can use the graphic organiser to help study. It shows how the information is organised in the topic.
Key terms are shown in red the first time they appear. They are listed at the beginning of a unit in the order in which they appear.
New words are in blue and are explained in the margin.
Each unit has sections of content that has to be studied.
Activities help learners to understand what they have learned.
The tasks in the Formal Assessment Task (FAT) box will prepare learners for the FAT that you will give them in class.
A summary at the end of each topic helps learners study. (Don’t forget to use our Study Guide eBook when they study! It contains all they need to know to pass exams.)
Questions at the end of each topic help learners to revise.
An example of an exam at the end of the book will also help learners practise and learn all they need to know.
A glossary and Index provides definitions of key terms.

Via Afrika Geografie Graad 10 Onderwysersgids

1. Die reeks is geskryf in ooreenstemming met die riglyne van die Nasionale Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring.
2. ’n Moontlike werkskedule is ingesluit.
3. Elke onderwerp begin met ’n oorsig van wat onderrig word, en die hulpbronne wat jy benodig.
4. Daar is raad oor hoe om jou pas te bepaal. Dit sal jou help om die hele jaar se werk betyds af te handel.
5. Daar word ten opsigte van elke onderwerp raad gegee oor hoe om konsepte bekend te stel en hoe om te
6. Al die antwoorde word gegee. Jy bespaar dus tyd omdat jy nie die oefeninge self hoef te doen nie.
7. ’n Volkleur plakkaat en ’n CD propvol hulpbronne is ook ingesluit om jou te help met jou onderrig en assessering. Sien die binnekant van die buiteblad.

Via Afrika Geografie Graad 10 Leerderboek

1. Elke boek is verdeel in kwartale of afdelings en begin met ‘n pragtige prentjie om denke uit te lok en te geniet.
2. Elke onderwerp begin met ‘n oorsig om ‘n idee te gee waaroor die leerder sal leer. Die grafiese organiseerder kan gebruik word wanneer hulle studeer. Dit toon hoe die inligting georganiseer word per onderwerp.
3. Die eerste keer wanneer ’n belangrike terme in die teks verskyn word dit in rooi aangedui. ’n Lys van hierdie terme word ook in rooi aan die begin van elke eenheid of hoofstuk gelys.
4. Nuwe woorde word in blou aangedui en word verduidelik in die kantlyn.
5. Elke eenheid se inhoud word opgedeel in afdelings.
6. Aktiwiteite help leerders om te verstaan wat hulle geleer het.
7. Die Formele Assesseringstaak (FAT) blokkie bevat take wat leerders voorberei vir dié wat in die klas voltooi moet word.
8. ‘n Opsomming aan die einde van elke onderwerp help leerders studeer. (Moenie vergeet om ons Studiegids eBoek te gebruik wanneer hulle studeer nie! Alles wat hulle moet weet word hierin saamgevat.)
9. Vrae aan die einde van elke onderwerp help leerders met hersiening.
10. ‘n Eksamenvoorbeeld aan die einde van die boek sal leerders ook help oefen en leer oor alles wat hulle nodig het om te weet. ’n Voorbeeldeksamen wat agter in die boek ingesluit word help leerders met voorbereiding.
11. ‘n Woordelys en inhoudsopgawe verskaf definisies van die sleutel terme.

Focus Geography Grade 10 Learner’s Book

Fully CAPS compliant
Opportunities for exam practice and assessment
Complete Programme of Assessment provided
Used and tested in schools throughout South Africa
Supports and engages learners for success

Focus Geography Grade 10 Learner’s e-book

Authors: L Dilley, J Earle, G Keats, G Ravenscroft, A Nxele

The Focus Geography Grade 10 ebook is fully CAPS compliant.

Platinum Geography Grade 10 Teacher’s Guide

Superior CAPS coverage – written for the new curriculum by expert authors.

Authors: M. Bornman, S. Cohen, P. Ranby, N. Soekdeo, J. Saunders

Each Platinum Geography Grade 10 Teacher’s Guide comes with a Free Question Bank CD.

Platinum Geography Grade 10 Learner’s Book

Superior CAPS coverage – written for the new curriculum by expert authors

Authors: M. Bornman, S. Cohen, P. Ranby, N. Soekdeo, J. Saunders

A free Grade 10 Exam Practice Book can be downloaded from www.mmlclassroomsolution.co.za

Focus Geography Grade 10 Teacher’s Guide

Fully CAPS compliant
Opportunities for exam practice and assessment
Complete Programme of Assessment provided
Used and tested in schools throughout South Africa
Supports and engages learners for success

Solutions for all Geography Grade 10 Learner’s Book

The Solutions for all Geography Grade 10 Learner’s Book has been developed to support the content (knowledge, concepts and skills) contained in the National Curriculum Statement (NCS), as organised in the new Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) for Geography.

Top
Follow

Follow this blog

Get a weekly email of all new posts.

Email address