Print Friendly, PDF & Email

Ken & Verstaan Geografie Leerdersboek Graad 10

Ken & Verstaan Geografie Leerdersboek Graad 10

Ken & Verstaan Geografie Graad 10 is deur ‘n ervare span onderwysers geskryf, ooreenkomstig die vereistes van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV). Hierdie nuwe en toeganklike reeks sal leerders help om die inhoud van en vaardighede vir Geografie maklik baas te raak. Die omvattende Leerdersboek:
– bevat hoëkwaliteit kaarte, foto’s en diagramme – in volkleur bied aktuele en tersaaklike inhoud
– verduidelik belangrike konsepte en terme in eenvoudige taal
– bevat meer as 150 aktiwiteite wat leerders se vaardighede help ontwikkel en hulle insig verbreed
– bevat spesiale afdelings vir Hersiening en Eksamenvoorbereiding wat talle geleenthede vir die vaslegging van konsepte bied. Die innoverende Onderwysersgids bevat:
– leiding oor elke les wat in die jaar aangebied word, asook oor assessering
– antwoorde op al die aktiwiteite in die Leerdersboek
– fotokopieerbare toets- en eksamenvraestelle
– addisionele assesseringstake
– fotokopieerbare vasleggings-, uitbreidings- en hersieningsaktiwiteite.

Afrikaans
Cambridge University Press
9781107637658
R 127.00
+ 27 21 412 7800
+ 27 21 419 8418
http://www.cup.co.za